Tko se može prijaviti 

Svi stariji od 18 godina mogu se prijaviti za pohađanje jednog ili više tečajeva. Posebno se potiču oni pojedinci koji su u prošlosti nailazili na prepreke u obrazovanju, kao i osobe sa niskim primanjima. Dobrodošle su prijave pojedinaca iz svih sredina. Projekt Socrates ne vrši diskriminaciju na osnovu nacionalnosti, rase, spola, etničke pripadnosti, vjere, tjelesnih sposobnosti ili na bilo kojoj drugoj osnovi. Kandidati u prijavi i intervjuu moraju pokazati da mogu čitati i govoriti bosanski, hrvatski ili srpski na nivou koji im omogućava da praćenje dodijeljenih tekstova i sudjelovanje u diskusiji na satu. Nisu potrebni nikakvi drugi obrazovni preduvjeti ili kvalifikacije. Naši tečajevi su potpuno besplatni.  

Kako se prijaviti 

Proces prijave za projekt Socrates sastoji se od obrasca za prijavu i kratkog intervjua. Kako biste sudjelovali na našim tečajevima, potrebno je popuniti obrazac i prisustvovati intervjuu. U obrascu za prijavu tražimo od vas da navedete osnovne osobne podatke i odgovorite na nekoliko pitanja o vašem interesu i motivaciji da se pridružite Socrates tečaju. Cilj intervjua je da vas bolje upoznamo. Svi uspješni kandidati bit će intervjuirani. 

Važno: Prijave su otvorene do petka, 23. srijeda 2022 godine. Prijave razmatramo redovito, tako da što se prije prijavite, prije ćete znati jeste li ste pozvani na intervju. 

Postoje tri načina prijave na projekt Socrates:

Online obrazac: Popunite online obrazac i kliknite na „Pošalji“. Automatski ćemo primiti vašu prijavu. Odvojite vrijeme da popunite formular. Obrascu možete pristupiti ovdje.

E-mailom: Preuzmite obrazac za prijavu, popunite ga i pošaljite na socrates@ceu.edu. Molimo vas da mail naslovite „Application Socrates“. Obrazac možete preuzeti ovdje

U tiskanoj formi: Preuzmite obrazac za prijavu (preuzmite ovdje), isprintajte ga, popunite i dostavite na recepciju u prizemlju zgrade CEU-a, Quellenstraße 51, 1100, Vienna, ili ga pošaljite na: 

Eduard Lezcano  

B607, Socrates Project, Community Engagement Office  

Central European University  

Quellenstraße 51  

1100 Wien  

Za sva pitanja o procesu aplikacije, javite se našem koordinatoru za Beč, Eduardu Lezcanu: lezcanoe@ceu.edu