Öğrencilerimizin Gözünden

Öğrencilerimizin Gözünden Sokrates Projesi 

2019 baharında ilk derslerimizi İngilizce ve Macarca olarak Budapeşte'de vermeye başladık. Aşağıda bazı öğrencilerimizin deneyimlerini okuyabilirsiniz. 


Sokrates Projesi'nin organizatörlerinden ve profesörlerinden aldığım kadar ilgi, destek ve teşvikle eğitim hayatım boyunca hiçbir yerde karşılaşmadım. Dersler heyecanlı sohbet ve tartışmalardan oluşuyordu. Hocaların yarattığı atmosferde hepimiz fikirlerimizi paylaşmaya cesaret edebildik. 

Grubumuzda farklı yaşlardan insanlar vardı ve herkes farklı deneyimlere ve hayat hikayelerine sahipti. Bu sayede birbirimizden çok şey öğrendik, farklı bakış açıları ve düşünme biçimleriyle karşılaşarak geliştik. 

 — Ágnes, Budapeşte 2019 


Düşüncelerimizi özgürce ifade edebildiğimiz derslerde yanlış fikir, yanlış düşünce diye bir şey yoktu. Bu tartışmalar benim daha çok açılmamı sağladı ve konuları daha derinlemesine anlamaya başladım. Sınıf arkadaşlarım genellikle okumalarda kendi kendime fark etmeyeceğim şeylere ışık tuttu - bazı insanların bu kadar çok şey bilmesi şaşırtıcıydı. Muhtemelen ben de onların fikri olmadığı şeyler konusunda bilgi sahibiyim 

Çok zor koşullarda yaşayan birkaç sınıf arkadaşımız tartışmalarımıza inanılmaz düşüncelerle katkıda bulundu. Bu, her insanın kendine ait bir dünya olduğu konusundaki görüşümü güçlendirdi. İnsanlar nereden gelirlerse gelsinler önemlidir. 

 — Krisztina, Budapeşte 2019 


Katılımcıların farklı geçmişlerden gelmelerine rağmen, tüm engellerin bilgi ve özgürlüğe olan bağlılığımızla anında ortadan kalkması ilginçti. Programın başından sonuna kadar tartışmalarımız sınırsız ve dürüsttü, bu da insanların birbirine saygı duyması, açık olması ve harika eğitmenlerimiz sayesinde mümkün oldu. 

Eğitmenler meraklı ve sorgulayıcıydı, bizim görüşlerimize önem veriyorlardı. Bizi etkilemediler, aksine bağımsız düşünmeye teşvik ettiler. Çocukluğumuzda bize öğretilen ve hayatımızın sonuna kadar taşımak zorunda kaldığımız hiyerarşik rollerin burada önemi yoktu. Ne yazık ki geleneksel okullar size bağımsız olarak alınan bir kararın veya özerkliğin ne anlama geldiğini öğretmiyor. Elimden gelse çoğu öğretmenin Sokrates Projesi derslerinden birkaçını almasını sağlardım. 

 — Szabolcs, Budapeşte 2019 


Dersler alışık olduğumuz öğretim tarzında değildi: Öğrenciler olarak hep aktif bir rol aldık ve tüm grupla beraber ders materyallerinden neler anladığımızı tartıştık. Öğrendiklerini kişisel deneyimleriyle bağdaştıran ve tartışılan konudan etkilenen tüm öğrencilerin aktif katılımını sağladığı için geleneksel eğitimden tamamen farklıydı. Sadece pasif dinleyiciler değildik, çünkü herkes konuya yeni bir yön katıyor ve birbirini tamamlıyordu. Bu sayede de konuşulanlar havada kalmadı, çünkü her tartışmanın sonunda bir tür sonuca varıyorduk. 

 — Adrienn, Budapeşte 2019 


Derslerde tamamen farklı bir düşünce yapısı ve yaklaşım edinmeye başlamanız gerekiyordu: özgürce düşünmek ve düşüncenizi özgürce dile getirmek. ... Bizim için özgür düşünme becerisi ne yazık ki eksik ve bunun güçlendirilmesi gerekiyordu. CEU'daki sınıflarda özgürce tartıştık ve başkalarının özgürce ortaya koydukları fikirleri dinledik. 

 — Judit, Budapeşte 2019 


Benim için herkesin önceden verilen okumaları yapması çok yeniydi ve daha sonra sınıfta okuduklarımızı tartışıyorduk. Bu, öğretmenin tüm okumaları anlattığı ve öğrencilerin gerçekten anlasalar da anlamasalar da ezberlemek zorunda oldukları ortaokul eğitimimden çok farklıydı. Bu derse katılmamdan beri Sokratik yöntemi kendim de denedim ve sonuçlardan memnun kaldım. Önceleri insanlara bilmeleri gerekenleri anlatma eğiliminde olurdum, oysa kendileri keşfedip ifade ettiklerinde çok daha akılda kalıcı olduğunu fark ettim. Tekrar sorulsa hiç tereddüt etmeden bu dersi tekrar alırdım, özgür düşünmeye değer veren ve bu beceriyi geliştirmek isteyen herkese tavsiye ederim. 

 – Gitta, Budapeşte 2019