Neler vaad ediyoruz? 

Derslerimiz Türkçe'yi de kapsayan (aynı zamanda Sırpça-Hırvatça, Macarca ve Almanca seçenekleriyle birlikte) farklı dillerde sunulmaktadır. Tarih, edebiyat, felsefe, sanat tarihi, sosyoloji, antropoloji, siyasi düşünce ve akademik yazı gibi çeşitli akademik disiplinlerdeki konuları temel almaktayız. Sınıflar, Orta Avrupa Üniversitesi ve Viyana'daki çevre kurumlardan profesörler ve öğretmenler tarafından yönetilen küçük tartışma gruplarından oluşmaktadır. Her yıl, zamanımızın ve aslında tüm zamanların sorunlarına ve krizlerine değinen farklı bir temayı keşfediyoruz. 2022'de temamız 'Özgürlük ve Toplum' olacak. 

Kurslarımız, Favoriten'de (Onuncu Bölge) akşam 18:00 - 20:00 arasında verilmektedir ve hafta sonları da dahil olmak üzere diğer zamanlarda isteğe bağlı akademik geziler ve müfredat dışı etkinlikler içerebilir. Kesinlikle hiçbir ödeme gerekli değildir; kurslar tamamen ücretsiz olarak sunulmaktadır. Tüm kurs materyalleri ve küçük çocukları olan öğrenciler için çocuk bakımı imkanı sağlanacaktır *. 2022'de kurslarımız Mart'tan Haziran'a kadar 14 hafta sürecek, eğitim yüz yüze yapılacaktır. Programın başlangıcında yüz yüze eğitim mümkün değilse, dersleri çevrimiçi ortama taşıyacağız. Seçtikleri dersleri tamamlayan öğrenciler akademik sertifika almaya hak kazanacaktır.  

*Çocuk bakımının sunulması, derslerin başlangıcındaki mevcut Covid düzenlemelerine bağlı olacaktır. Bu, düzenlemeler nedeniyle çocuk bakımı sağlayamama ihtimalimiz olacağı anlamına gelir.

Ders açıklamaları ve takvim


Türkiye Tarihinde Ayrımcılık, Hak ve Adalet 

Antropoloji ve Felsefe

Salı günleri, 15.03. – 14.06, 18:00 – 20:00 

Yektan Türkyılmaz, Seda Ayse Yuksel

Hak kavramı popüler siyasi söylemdeki en temel referanslardan biridir. İnsan hakları, çocuk hakları, hayvan hakları, işçi hakları, kültürel haklar, mülkiyet hakları gibi çok geniş bir yelpazede ele aldığımız bu kavram, toplumsal hayatın hemen her alanını anlamlandırmada ve şekillendirmede kullandığımız önemli bir referans noktasıdır. Bu ders, hak, adalet ve ayrımcılık kavramlarına odaklanarak daha adil bir toplum tahayyülünün nasıl kurulabileceğini tartışıyor. Dersin ilk bölümü, geç Osmanlı ve Türkiye tarihinden çeşitli örneklerle, ayrımcılık ve şiddet mekanizmalarının toplumsal kökenlerini inceliyor. Dersin ikinci bölümü, siyaset felsefesinde hak ve özgürlük kavramlarının toplumsal cinsiyet, kent, çevre, kültür ve ekonomi alanlarıyla ilişkili farklı yorumlarına odaklanarak, soyut bir hak kavramının gerekliliğini tartışmaya açıyor.


Osmanlı'dan Günümüze Çoğulculuk ve Birlikte Yaşam: Müzik, Kültür, Siyaset 

Tarih, Kültürel Çalışmalar ve Antropoloji 

Çarşamba günleri, 16.03. – 15.06., 18:00 – 20:00  

Günhan Börekçi, Yektan Türkyılmaz

Bu ders, Osmanlı'dan günümüze Türkiye Cumhuriyeti tarihine odaklanarak, günümüz toplumlarının oluşumunda çoğulculuk ve bir arada yaşama kavramlarının tematik bir tartışmasını sunmaktadır. Osmanlı padişahları tebaalarının sosyal, kültürel ve dini hayatlarını nasıl tanımlamış ve düzenlemiştir? 1900'lü yılların başına kadar varlığını sürdüren Osmanlı İmparatorluğu'nda ne tür bireysel haklar ve toplumsal özgürlükler vardı? Günümüz Türkiye Cumhuriyeti ve vatandaşları için bu Osmanlı geçmişinin siyasi ve kültürel mirası nelerdir? Ve son olarak tüm bu kavramlar müzik üretimine nasıl yansıdı?

Bunlar bu ders boyunca çeşitli birincil ve ikincil kaynaklardan yararlanarak yanıtlamaya çalışacağımız temel sorular arasındadır. Genel olarak ders, çalkantılı geçen 150 yıl boyunca çoğulculuk ve bir arada yaşama koşulları ve zorluklarının izini sürerek ülke tarihinin bu önemli dönüm noktasında uzlaşma ve ortak bir yaşam inşa etme konusunda eleştirel bakış açıları sunmayı amaçlamaktadır.